Retouren (RMA)

RMA (Return Material Authorization) Procedure

Welke artikelen vallen onder de RMA-procedure?

Alle goederen die via Wildfire Innovations BV / SignSeen geleverd zijn (met uitzondering van op maat gemaakte artikelen), vallen onder deze procedure en kunnen geretourneerd worden.

Redenen voor retourzending

Er kunnen voor u verschillende redenen bestaan om goederen retour te zenden:

  • Een artikel is teveel geleverd of besteld
  • Een artikel is verkeerd geleverd of besteld
  • Een artikel is beschadigd of defect geleverd.
In alle gevallen heeft u een Aanmeldingsformulier RMA met een RMA-nummer nodig (voor defecte apparatuur die u retour wilt sturen heeft u een Reparatie Begeleidingsformulier nodig). Dit formulier is verkrijgbaar per e-mail: [email protected]

Verkrijgen van een RMA-nummer

Voor het verkrijgen van een RMA-nummer belt u naar onze afdeling Customer Service en vermeldt u de reden van uw retour. Onze Customer Service zal uw aanvraag in behandeling nemen en op basis van hun bevindingen, u een RMA-nummer toewijzen. Dit RMA-nummer dient duidelijk te worden genoteerd op het Aanmeldingsformulier RMA.

Geldigheid RMA-nummer

Wanneer u een RMA-nummer van ons heeft ontvangen, dient u het binnen 5 werkdagen retour te sturen. Daarna vervalt de geldigheid van het aan u toegewezen RMA-nummer

Verzending

De goederen dienen goed verpakt retour gestuurd te worden, op het adres wat u aan de Customer Service doorgeeft. Graag het volledig ingevulde Aanmeldingsformulier duidelijk zichtbaar aan de buitenzijde van de verpakking bijsluiten. De reden van retournering dient altijd vermeld te worden. Stuur de goederen retour in de door ons geleverde originele en onbeschadigde verpakking, compleet met alle accessoires en voorzien van een kopie van de pakbon. Slecht verpakte of incomplete producten, dan wel zendingen zonder Aanmeldingsformulier RMA met RMA-nummer kunnen niet in behandeling worden genomen en zullen onbehandeld retour worden gezonden of worden geweigerd.

Teveel of verkeerd geleverd Producten

Te teveel of verkeerd zijn geleverd kunnen worden afgehaald en gecrediteerd, mits dit binnen tien werkdagen na factuurdatum wordt gemeld. Voor producten die door u teveel of verkeerd zijn besteld, gelden restocking-kosten ter hoogte van 10% van de verkoopprijs, met een minimum van € 40,-. De kosten voor de retourzending zijn voor uw rekening. Indien wij voor de retourzending zorgdragen geldt dat indien de retourzending bij een eerste afhaalpoging niet gereed staat wij ook de volgende afhaalorder in rekening mogen brengen. Producten die Wildfire Innovations BV / SignSeen teveel of verkeerd heeft geleverd, kunnen uiteraard zonder restocking-kosten worden teruggestuurd.

Beschadigd of defect product

In geval van een beschadigd of defect geleverd product, graag contact opnemen met onze Customer Service om tot een passende oplossing te komen, mits dit binnen tien werkdagen na factuurdatum wordt gemeld. 8. Welke producten vallen niet onder de noemer RMA-goederen a. Alle producten die speciaal op aanvraag van u als klant zijn besteld en/of geproduceerd vallen niet onder deze RMA-procedure. Voor deze producten geldt dat zij niet retour genomen kunnen worden. b. Alle producten waarvan de houdbaarheidstermijn is verstreken.

Kan ik verzonden correcte bestellingen annuleren?

Nadat u heeft ingestemd met onze Algemene voorwaarden, en de bestelling hiermede definitief heeft geplaatst is deze bindend. In principe is het hierdoor niet mogelijk om uitgevoerde bestellingen (Verzonden) te annuleren. Voor meer details, Neem contact op met onze afdeling Klantenservice:
Tel: 0318 – 502897
Fax: 0318 – 510779
E-mail: [email protected]To Top